Com millorar la gestió del temps
(temps)

L’objectiu del curs és aportar als participants els coneixements, eines i tècniques necessaris per una millor gestió del temps.