Mètodes per la gestió de riscos
(Riscos)

L’objectiu del curs és aportar als participants diferents metodologies per avaluar als proveïdors d’una
forma eficient.