LEAN: Millora Continua aplicada a les oficines i empreses de serveis
(Lean_office)

Aportar als participants els conceptes bàsics de la filosofia LEAN aplicada a oficines i empreses de serveis, per identificar i eliminar els malbarataments i millorar el flux dels processos al ritme de la demanda dels clients.