ISO 9001:2015 Canvis i eines per Implantar-los
(iso9001_2015_cat)

Explicar els principals canvis de la nova versió de la norma ISO 9001:2015, que incorpora modificacions significatives respecte a la versió anterior. Facilitar eines per la implantació dels nous requisits contemplats a la norma.