Mètodes per gestionar residus
(Gestio_residus_1)

L'objectiu del curs és aportar als participants els coneixements per gestionar i optimitzar els residus d’una organització i garantir el compliment legal i dels requisits UNE-EN ISO 14001 i del model EMAS.