Introducció al Google Analytics: mesurant resultats
(google_analytics)

Aportar als participants dels coneixements sobre com funciona Google Analytics i capacitar-los per poder emprar l’eina per tal de treure reports i informes dels principals indicadors (KPI’s) que li serveixin per optimitzar la estratègia del seu negoci a la xarxa.