Com calcular la petjada de CO2
(Calcul_co2_1)

L’objectiu del curs és aportar als participants els coneixements per aconseguir implantar una metodologia de càlcul de la petjada de carboni generada, tant per un producte o servei, com per una organització, segons els referents internacionals més aplicats.

S’analitzaran els requisits de les principals normatives exigides pels clients als seus proveïdors, per complir amb el compromís d’informar sobre el C02 generat en cada activitat.