ISO 14001: 2015 Modificacions de la norma de gestió ambiental [online]
(iso14001_1)

L’objectiu del curs és aportar als participants els coneixements bàsics d’un sistema de gestió ambiental, els requisits de la norma UNE-EN ISO 14001:2004 i del reglament europeu de ecogestió i ecoauditoria: EMAS III.