Com elaborar un pla de benvinguda al personal
(Plabenvinguda_1)

L’ objectiu del curs és la correcta definició i aplicació d’un pla de benvinguda durant el moment de la incorporació de les persones a les organitzacions, és un element primordial per garantir l’ efectiva incorporació de la persona i una de les bases de la gestió del talent.