Com aplicar les 5S: Ordre i Neteja
(5s)

L’objectiu és aportar als participants els conceptes bàsics per implementar la filosofia “5 S” de gestió de l’organització del lloc de treball i entendre com és pot configurar la cadena de valor d’una organització, per tal d’obtenir els resultats dels processos ràpidament, amb la millor qualitat i el mínim cost.