ISO 17025 i procés d’auditories segons ISO 19011_IRTA
(iso17025_IRTA)

Aportar als participants coneixements avançats de la norma UNE-EN ISO 17025, així com capacitar-los per a realitzar auditories especialitzades en aquesta norma.