EFQM: Model d'Excel·lència Empresarial
(efqm)

L’objectiu del curs és aportar als participants els conceptes necessaris per conèixer el contingut del model d’excellència EFQM (European Foundation Quality Management), i poder iniciar a les seves organitzacions l’aplicació d’aquest model europeu d’excellència en la gestió.