Com aplicar la gestió per competències
(gescomp_2)

Definir les eines per la implantació de la gestió per competències a les organitzacions, aproximar-nos a les eines d’avaluació i seguiment dels equips de treball. Fer una aproximació a les noves eines de gestió del talent.