Sistema de Gestio ambiental [online]
(ges_amb)

Aportar als participants els conceptes bàsics per gestionar correctament un sistema de gestió ambiental segons els requisits de la norma ISO 14001