Requisits d'un sistema de gestió ambiental: ISO 14001 i Reglament EMAS [Online]
(SGA_ICS)

Aportar als participants els conceptes bàsics per gestionar correctament un sistema de gestió ambiental segons els requisits de la norma ISO 14001 i el reglament europeu EMAS III.