ISO 14001 i EMAS III. Sistemes de gestió ambiental
(iso14001)

L’objectiu del curs és aportar als participants els coneixements bàsics d’un sistema de gestió ambiental, els requisits de la norma UNE-EN ISO 14001:2004 i del reglament europeu de ecogestió i ecoauditoria: EMAS III.