Requalificació d'auditors interns
(Requalificacio_Auditors)

Requalificar als auditors de sistema de gestió de la qualitat segons els requisits de la
nova versió de la norma ISO 9001:2015.