LEAN OFFICE: Millora continua dels processos administratius
(Lean_adm)

Aportar als participants els conceptes i eines de la metodologia Lean Office, per identificar i eliminar els malbarataments, visualitzar i millorar el flux del treball per aconseguir millorar la productivitat i la qualitat dels processos administratius