Gestió del coneixement - ISO 9001:2015
(Coneixement)

L’objectiu del curs és explicar el nou requisit de la norma ISO 9001:2015 respecte a la gestió del coneixement que han de fer a partir d’ara totes les organitzacions certificades. Facilitar eines per aplicar d’una forma eficaç la gestió del coneixement.