• Aportar als participants els conceptes bàsics per crear i mantenir equips col·laboratius dins de l’empresa per innovar col·lectivament i conèixer les eines i les tècniques necessàries per portar a la pràctica equips de treball eficaços, motivats i que aportin un alt valor a l’empresa.