Mostrant tots els articles a Medi Ambient

June 5: World Environment Day

Posted Publicat per ingecal a Medi Ambient, Novetats     Comments Comments Off
May
26

Sorry, this entry is only available in Español and Català.

INGECAL teaches a seminar on the requirements of the EMAS Regulation III Guttman Institute

Posted Publicat per ingecal a Formació, Medi Ambient, Novetats     Comments Comments Off
Apr
13

Sorry, this entry is only available in Español and Català.

Publication of the DIS version of ISO 14001

Posted Publicat per ingecal a Medi Ambient, Novetats     Comments 1 comentari
Sep
3

Sorry, this entry is only available in Español and Català.

Plastoquimica obtained EMAS registration

Posted Publicat per ingecal a Medi Ambient, Novetats, Sin categoría     Comments Comments Off
Jul
24

Sorry, this entry is only available in Español and Català.

World Environment Day

Posted Publicat per ingecal a Medi Ambient, Novetats     Comments Comments Off
May
30

INGECAL among the 100 member companies in ACO2RDS VOLUNTEERS

Posted Publicat per ingecal a Gestió Empresarial, Medi Ambient, Novetats     Comments Comments Off
Mar
17

Ja són més de 100 les empreses, institucions i associacions adherides al Programa d’Acords Voluntaris de reducció de gasos amb efecte d’hivernacle, de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i INGECAL és una de les 100 empreses adherides!

 

Ja són més de 100 les empreses, institucions i associacions adherides al Programa d’Acords Voluntaris de reducció de gasos amb efecte d’hivernacle, de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i INGECAL és una de les 100 empreses adherides!

 

 

 

 

New environmental assesment legislation

Posted Publicat per ingecal a Medi Ambient, Novetats     Comments Comments Off
Dec
16

El Butlletí Oficial de l’Estat ( BOE )  va publicar el 11 de desembre de 2013 la Llei d’Avaluació Ambiental, una norma que garanteix la màxima protecció del medi ambient, simplifica i agilitza tràmits i estableix una legislació homogènia en tot el territori nacional.

El Butlletí Oficial de l’Estat ( BOE )  va publicar el 11 de desembre de 2013 la Llei d’Avaluació Ambiental, una norma que garanteix la màxima protecció del medi ambient, simplifica i agilitza tràmits i estableix una legislació homogènia en tot el territori nacional.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 11 de diciembre de 2013 la Ley de Evaluación Ambiental, una norma que garantiza la máxima protección del medio ambiente, simplifica y agiliza trámites y establece una legislación homogénea en todo el territorio nacional.

El Butlletí Oficial de l’Estat ( BOE )  va publicar el 11 de desembre de 2013 la Llei d’Avaluació Ambiental, una norma que garanteix la màxima protecció del medi ambient, simplifica i agilitza tràmits i estableix una legislació homogènia en tot el territori nacional.

Amb la nova Llei, que és coherent amb les tendències reguladores de la Unió Europea i que ha comptat amb la participació de tots els agents socials i les organitzacions ecologistes, s’unifica en un sol cos legal les lleis de avaluació ambiental estratègica i d’avaluació d’impacte ambiental en emprar un esquema similar per a ambdós i homogeneïtzar la seva terminologia. A més, es concentren els esforços en els projectes en què es prevegin impactes mediambientals més significatius, alhora que es configura una avaluació més àgil i menys costosa en el cas dels projectes de menor incidència ambiental.

Un exemple d’això, és que destaca com a novetat en aquesta norma l’obligació de  sotmetre en tot cas a avaluació ambiental els projectes que requereixin l’utilització de tècniques de fracturació hidràulica o ” fracking “, el que comporta un major control ambiental d’aquest tipus de projectes.

Una altra de les novetats que introdueix la Llei d’Avaluació Ambiental és l’establiment d’una sèrie de modificacions en el règim sancionador regulat per la Llei del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat per garantir que les activitats que generen riscos per al medi ambient en els espais protegits i en els espais de la Xarxa Natura 2000 es puguin sancionar.

Així , es tipifiquen expressament infraccions com el ” bunkering ” mitjançant l’ancoratge permanent de vaixells – tanc ( les anomenades gasolineres flotants que fondegen permanentment ) o els abocaments de materials per a farciments no permesos.

Per primera vegada, a més, la norma d’avaluació ambiental introdueix la obligació de tenir en consideració el canvi climàtic en l’avaluació ambiental per al que s’han d’utilitzar les informacions i les tècniques que estiguin disponibles en cada moment.

Per més informació veure: BOE-A-2013-12913

El Butlletí Oficial de l’Estat ( BOE )  va publicar el 11 de desembre de 2013 la Llei d’Avaluació Ambiental, una norma que garanteix la màxima protecció del medi ambient, simplifica i agilitza tràmits i estableix una legislació homogènia en tot el territori nacional.

Amb la nova Llei, que és coherent amb les tendències reguladores de la Unió Europea i que ha comptat amb la participació de tots els agents socials i les organitzacions ecologistes, s’unifica en un sol cos legal les lleis de avaluació ambiental estratègica i d’avaluació d’impacte ambiental en emprar un esquema similar per a ambdós i homogeneïtzar la seva terminologia. A més, es concentren els esforços en els projectes en què es prevegin impactes mediambientals més significatius, alhora que es configura una avaluació més àgil i menys costosa en el cas dels projectes de menor incidència ambiental.

Un exemple d’això, és que destaca com a novetat en aquesta norma l’obligació de  sotmetre en tot cas a avaluació ambiental els projectes que requereixin l’utilització de tècniques de fracturació hidràulica o ” fracking “, el que comporta un major control ambiental d’aquest tipus de projectes.

Una altra de les novetats que introdueix la Llei d’Avaluació Ambiental és l’establiment d’una sèrie de modificacions en el règim sancionador regulat per la Llei del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat per garantir que les activitats que generen riscos per al medi ambient en els espais protegits i en els espais de la Xarxa Natura 2000 es puguin sancionar.

Així , es tipifiquen expressament infraccions com el ” bunkering ” mitjançant l’ancoratge permanent de vaixells – tanc ( les anomenades gasolineres flotants que fondegen permanentment ) o els abocaments de materials per a farciments no permesos.

Per primera vegada, a més, la norma d’avaluació ambiental introdueix la obligació de tenir en consideració el canvi climàtic en l’avaluació ambiental per al que s’han d’utilitzar les informacions i les tècniques que estiguin disponibles en cada moment.

Per més informació veure: BOE-A-2013-12913

El Butlletí Oficial de l’Estat ( BOE )  va publicar el 11 de desembre de 2013 la Llei d’Avaluació Ambiental, una norma que garanteix la màxima protecció del medi ambient, simplifica i agilitza tràmits i estableix una legislació homogènia en tot el territori nacional.

Amb la nova Llei, que és coherent amb les tendències reguladores de la Unió Europea i que ha comptat amb la participació de tots els agents socials i les organitzacions ecologistes, s’unifica en un sol cos legal les lleis de avaluació ambiental estratègica i d’avaluació d’impacte ambiental en emprar un esquema similar per a ambdós i homogeneïtzar la seva terminologia. A més, es concentren els esforços en els projectes en què es prevegin impactes mediambientals més significatius, alhora que es configura una avaluació més àgil i menys costosa en el cas dels projectes de menor incidència ambiental.

Un exemple d’això, és que destaca com a novetat en aquesta norma l’obligació de  sotmetre en tot cas a avaluació ambiental els projectes que requereixin l’utilització de tècniques de fracturació hidràulica o ” fracking “, el que comporta un major control ambiental d’aquest tipus de projectes.

Una altra de les novetats que introdueix la Llei d’Avaluació Ambiental és l’establiment d’una sèrie de modificacions en el règim sancionador regulat per la Llei del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat per garantir que les activitats que generen riscos per al medi ambient en els espais protegits i en els espais de la Xarxa Natura 2000 es puguin sancionar.

Així , es tipifiquen expressament infraccions com el ” bunkering ” mitjançant l’ancoratge permanent de vaixells – tanc ( les anomenades gasolineres flotants que fondegen permanentment ) o els abocaments de materials per a farciments no permesos.

Per primera vegada, a més, la norma d’avaluació ambiental introdueix la obligació de tenir en consideració el canvi climàtic en l’avaluació ambiental per al que s’han d’utilitzar les informacions i les tècniques que estiguin disponibles en cada moment.

Per més informació veure: BOE-A-2013-12913

El Butlletí Oficial de l’Estat ( BOE )  va publicar el 11 de desembre de 2013 la Llei d’Avaluació Ambiental, una norma que garanteix la màxima protecció del medi ambient, simplifica i agilitza tràmits i estableix una legislació homogènia en tot el territori nacional.

Amb la nova Llei, que és coherent amb les tendències reguladores de la Unió Europea i que ha comptat amb la participació de tots els agents socials i les organitzacions ecologistes, s’unifica en un sol cos legal les lleis de avaluació ambiental estratègica i d’avaluació d’impacte ambiental en emprar un esquema similar per a ambdós i homogeneïtzar la seva terminologia. A més, es concentren els esforços en els projectes en què es prevegin impactes mediambientals més significatius, alhora que es configura una avaluació més àgil i menys costosa en el cas dels projectes de menor incidència ambiental.

Un exemple d’això, és que destaca com a novetat en aquesta norma l’obligació de  sotmetre en tot cas a avaluació ambiental els projectes que requereixin l’utilització de tècniques de fracturació hidràulica o ” fracking “, el que comporta un major control ambiental d’aquest tipus de projectes.

Una altra de les novetats que introdueix la Llei d’Avaluació Ambiental és l’establiment d’una sèrie de modificacions en el règim sancionador regulat per la Llei del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat per garantir que les activitats que generen riscos per al medi ambient en els espais protegits i en els espais de la Xarxa Natura 2000 es puguin sancionar.

Així , es tipifiquen expressament infraccions com el ” bunkering ” mitjançant l’ancoratge permanent de vaixells – tanc ( les anomenades gasolineres flotants que fondegen permanentment ) o els abocaments de materials per a farciments no permesos.

Per primera vegada, a més, la norma d’avaluació ambiental introdueix la obligació de tenir en consideració el canvi climàtic en l’avaluació ambiental per al que s’han d’utilitzar les informacions i les tècniques que estiguin disponibles en cada moment.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 13 de diciembre de 2013 la Ley de Evaluación Ambiental, una norma que garantiza la máxima protección del medio ambiente, simplifica y agiliza trámites y establece una legislación homogénea en todo el territorio nacional.

Con la nueva Ley, que es coherente con las tendencias regulatorias de la Unión Europea y que ha contado con la participación de todos los agentes sociales y las organizaciones ecologistas, se unifica en un solo cuerpo legal las leyes de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental al emplear un esquema similar para ambos y homogeneizar su terminología.

Además, se concentran los esfuerzos en los proyectos en los que se prevean impactos medioambientales más significativos, al tiempo que se configura una evaluación más ágil y menos costosa en el caso de los proyectos de menor incidencia ambiental.

Un ejemplo de ello, es que destaca como novedad en esta norma la obligación de someter en todo caso a evaluación ambiental los proyectos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica o “fracking”, lo que conlleva un mayor control ambiental de este tipo de proyectos.

Otra de las novedades que introduce la Ley de Evaluación Ambiental es el establecimiento de una serie de  modificaciones en el régimen sancionador regulado por la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para garantizar que las actividades que generan riesgos para el medio ambiente en los espacios protegidos y en los espacios de la Red Natura 2000 se puedan sancionar.

Así, se tipifican expresamente infracciones como el “bunkering” mediante el fondeo permanente de buques-tanque (las llamadas gasolineras flotantes que fondean permanentemente) o los vertidos de materiales para rellenos no permitidos.

Por primera vez, además, la norma de evaluación ambiental introduce la obligación de tener en consideración el cambio climático en la evaluación ambiental para lo que deberán utilizarse las informaciones y las técnicas que estén disponibles en cada momento.

El Butlletí Oficial de l’Estat ( BOE )  va publicar el 11 de desembre de 2013 la Llei d’Avaluació Ambiental, una norma que garanteix la màxima protecció del medi ambient, simplifica i agilitza tràmits i estableix una legislació homogènia en tot el territori nacional.

Amb la nova Llei, que és coherent amb les tendències reguladores de la Unió Europea i que ha comptat amb la participació de tots els agents socials i les organitzacions ecologistes, s’unifica en un sol cos legal les lleis de avaluació ambiental estratègica i d’avaluació d’impacte ambiental en emprar un esquema similar per a ambdós i homogeneïtzar la seva terminologia. A més, es concentren els esforços en els projectes en què es prevegin impactes mediambientals més significatius, alhora que es configura una avaluació més àgil i menys costosa en el cas dels projectes de menor incidència ambiental.

Un exemple d’això, és que destaca com a novetat en aquesta norma l’obligació de  sotmetre en tot cas a avaluació ambiental els projectes que requereixin l’utilització de tècniques de fracturació hidràulica o ” fracking “, el que comporta un major control ambiental d’aquest tipus de projectes.

Una altra de les novetats que introdueix la Llei d’Avaluació Ambiental és l’establiment d’una sèrie de modificacions en el règim sancionador regulat per la Llei del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat per garantir que les activitats que generen riscos per al medi ambient en els espais protegits i en els espais de la Xarxa Natura 2000 es puguin sancionar.

Així , es tipifiquen expressament infraccions com el ” bunkering ” mitjançant l’ancoratge permanent de vaixells – tanc ( les anomenades gasolineres flotants que fondegen permanentment ) o els abocaments de materials per a farciments no permesos.

Per primera vegada, a més, la norma d’avaluació ambiental introdueix la obligació de tenir en consideració el canvi climàtic en l’avaluació ambiental per al que s’han d’utilitzar les informacions i les tècniques que estiguin disponibles en cada moment.

El Boletín Oficial del Estado publica hoy la Ley de Evaluación Ambiental, establece una legislación homogénea en todo el territorio nacional y simplifica y agiliza trámites.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 13 de diciembre de 2013 la Ley de Evaluación Ambiental, una norma que garantiza la máxima protección del medio ambiente, simplifica y agiliza trámites y establece una legislación homogénea en todo el territorio nacional.

Con la nueva Ley, que es coherente con las tendencias regulatorias de la Unión Europea y que ha contado con la participación de todos los agentes sociales y las organizaciones ecologistas, se unifica en un solo cuerpo legal las leyes de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental al emplear un esquema similar para ambos y homogeneizar su terminología.

Además, se concentran los esfuerzos en los proyectos en los que se prevean impactos medioambientales más significativos, al tiempo que se configura una evaluación más ágil y menos costosa en el caso de los proyectos de menor incidencia ambiental.

Un ejemplo de ello, es que destaca como novedad en esta norma la obligación de someter en todo caso a evaluación ambiental los proyectos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica o “fracking”, lo que conlleva un mayor control ambiental de este tipo de proyectos.

Otra de las novedades que introduce la Ley de Evaluación Ambiental es el establecimiento de una serie de  modificaciones en el régimen sancionador regulado por la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para garantizar que las actividades que generan riesgos para el medio ambiente en los espacios protegidos y en los espacios de la Red Natura 2000 se puedan sancionar.

Así, se tipifican expresamente infracciones como el “bunkering” mediante el fondeo permanente de buques-tanque (las llamadas gasolineras flotantes que fondean permanentemente) o los vertidos de materiales para rellenos no permitidos.

Por primera vez, además, la norma de evaluación ambiental introduce la obligación de tener en consideración el cambio climático en la evaluación ambiental para lo que deberán utilizarse las informaciones y las técnicas que estén disponibles en cada momento.

El Butlletí Oficial de l’Estat ( BOE )  va publicar el 11 de desembre de 2013 la Llei d’Avaluació Ambiental, una norma que garanteix la màxima protecció del medi ambient, simplifica i agilitza tràmits i estableix una legislació homogènia en tot el territori nacional.

Amb la nova Llei, que és coherent amb les tendències reguladores de la Unió Europea i que ha comptat amb la participació de tots els agents socials i les organitzacions ecologistes, s’unifica en un sol cos legal les lleis de avaluació ambiental estratègica i d’avaluació d’impacte ambiental en emprar un esquema similar per a ambdós i homogeneïtzar la seva terminologia. A més, es concentren els esforços en els projectes en què es prevegin impactes mediambientals més significatius, alhora que es configura una avaluació més àgil i menys costosa en el cas dels projectes de menor incidència ambiental.

Un exemple d’això, és que destaca com a novetat en aquesta norma l’obligació de  sotmetre en tot cas a avaluació ambiental els projectes que requereixin l’utilització de tècniques de fracturació hidràulica o ” fracking “, el que comporta un major control ambiental d’aquest tipus de projectes.

Una altra de les novetats que introdueix la Llei d’Avaluació Ambiental és l’establiment d’una sèrie de modificacions en el règim sancionador regulat per la Llei del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat per garantir que les activitats que generen riscos per al medi ambient en els espais protegits i en els espais de la Xarxa Natura 2000 es puguin sancionar.

Així , es tipifiquen expressament infraccions com el ” bunkering ” mitjançant l’ancoratge permanent de vaixells – tanc ( les anomenades gasolineres flotants que fondegen permanentment ) o els abocaments de materials per a farciments no permesos.

Per primera vegada, a més, la norma d’avaluació ambiental introdueix la obligació de tenir en consideració el canvi climàtic en l’avaluació ambiental per al que s’han d’utilitzar les informacions i les tècniques que estiguin disponibles en cada moment.

El Boletín Oficial del Estado publica hoy la Ley de Evaluación Ambiental, establece una legislación homogénea en todo el territorio nacional y simplifica y agiliza trámites.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 13 de diciembre de 2013 la Ley de Evaluación Ambiental, una norma que garantiza la máxima protección del medio ambiente, simplifica y agiliza trámites y establece una legislación homogénea en todo el territorio nacional.

Con la nueva Ley, que es coherente con las tendencias regulatorias de la Unión Europea y que ha contado con la participación de todos los agentes sociales y las organizaciones ecologistas, se unifica en un solo cuerpo legal las leyes de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental al emplear un esquema similar para ambos y homogeneizar su terminología.

Además, se concentran los esfuerzos en los proyectos en los que se prevean impactos medioambientales más significativos, al tiempo que se configura una evaluación más ágil y menos costosa en el caso de los proyectos de menor incidencia ambiental.

Un ejemplo de ello, es que destaca como novedad en esta norma la obligación de someter en todo caso a evaluación ambiental los proyectos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica o “fracking”, lo que conlleva un mayor control ambiental de este tipo de proyectos.

Otra de las novedades que introduce la Ley de Evaluación Ambiental es el establecimiento de una serie de  modificaciones en el régimen sancionador regulado por la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para garantizar que las actividades que generan riesgos para el medio ambiente en los espacios protegidos y en los espacios de la Red Natura 2000 se puedan sancionar.

Así, se tipifican expresamente infracciones como el “bunkering” mediante el fondeo permanente de buques-tanque (las llamadas gasolineras flotantes que fondean permanentemente) o los vertidos de materiales para rellenos no permitidos.

Por primera vez, además, la norma de evaluación ambiental introduce la obligación de tener en consideración el cambio climático en la evaluación ambiental para lo que deberán utilizarse las informaciones y las técnicas que estén disponibles en cada momento.

 

El Butlletí Oficial de l’Estat ( BOE )  va publicar el 11 de desembre de 2013 la Llei d’Avaluació Ambiental, una norma que garanteix la màxima protecció del medi ambient, simplifica i agilitza tràmits i estableix una legislació homogènia en tot el territori nacional.

EUGIN Clinic receives the EMAS registration certificate

Posted Publicat per ingecal a Medi Ambient, Novetats     Comments Comments Off
Nov
20

La Clínica Eugin acava de completar el reconeixement del seu sistema integrat de gestió amb el lliurament del certificat de registre a EMAS (Sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental de la Unió Europea), amb el número ES-CAT-000412

INGECAL renews its committment to the Programme ACO2RDS

Posted Publicat per ingecal a Medi Ambient, Novetats, RS a Ingecal     Comments Comments Off
Nov
20

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha validat l’informe 2013 amb les dades de reducció de gasos d’efecte hivernacle en les activitats desenvolupades per INGECAL.

read more

Ingecal is pioneer in publishing a sustainability report according to GRI G4.

Posted Publicat per ingecal a Medi Ambient, Novetats     Comments Comments Off
Sep
3

INGECAL ha publicat el seu Informe de Sostenibilitat 2012 d’acord amb la Guia GRI – G4 a la web de Global Compact.

Ingecal has published its Sustainability Report 2012 in accordance with the Guidelines – G4 on the Global Compact website.
In 2006 we joined the Global Compact Network Spain and Global Compact, and since 2007 we published our annual Progress Reports. Making changes GRI guidelines this year decided to make our first sustainability report according to GRI G4 Guidelines. The report has already been analyzed by the team of Global Compact Network Spain and it has received a very positive feedback. At the end of the year it will be sent to GRI for publication on its website.

Report : 2012 INGECAL Progress Report – GRI4 core

Calendari

. Registration Training

Training Documentation

Ingecal Tools

Online Training

Sitios de interés

Ingecal websites

Darreres entrades

Log In

Please log into the site.