Presentation

INGECAL, Ingeniería de la Calidad y del Medio Ambiente, S.L. és una empresa fundada al febrer de 2000 que contínua l’activitat professional iniciada per Evaristo Gutiérrez en 1992.

Missió

Oferir serveis innovadors de consultoria i formació a les empreses i institucions públiques, generant el màxim valor afegit als nostres clients amb la implicació total dels nostres col·laboradors.

Visió

Ser un referent entre les entitats de consultoria de grandària mitjana, aconseguint una diferenciació dels nostres serveis per la qualitat i el tracte facilitat als nostres clients externs i interns (col·laboradors i accionistes).

Valors

INGECAL defineix els següents valors com la base per guiar totes les nostres actuacions:

•Aconseguir la màxima satisfacció i fidelització dels nostres clients.
•Complir els requisits dels nostres clients i la legislació aplicable (qualitat, medi ambient i prevenció laboral).
•Garantir un assessorament tècnic continuat als nostres clients.
•Assegurar el comportament ètic i socialment responsable en totes les nostres actuacions.
•Impulsar el procés d’innovació en totes les nostres activitats.
•Adoptar la millora contínua com a filosofia del nostre equip.
•Fomentar la formació, reciclatge, sensibilització i motivació dels nostres col·laboradors.
•Preservar la confidencialitat de la informació i dades dels nostres clients.
•Promoure la participació interna mitjançant el treball en equip i l’aportació de suggeriments.
•Preservar els recursos naturals i minimitzar la generació de residus.

Calendari

. Registration Training

Training Documentation

Ingecal Tools

Online Training

Sitios de interés

Ingecal websites

Darreres entrades

Log In

Please log into the site.