Presentació

INGECAL, Ingeniería de la Calidad y del Medio Ambiente, S.L. és una empresa fundada al febrer de 2000 que contínua l’activitat professional iniciada per Evaristo Gutiérrez en 1992.

Missió

Oferir serveis innovadors de consultoria i formació a les empreses i institucions públiques, generant el màxim valor afegit als nostres clients amb la implicació total dels nostres col·laboradors.

Visió

Ser un referent entre les entitats de consultoria de grandària mitjana, aconseguint una diferenciació dels nostres serveis per la qualitat i el tracte facilitat als nostres clients externs i interns (col·laboradors i accionistes).

Valors

INGECAL defineix els següents valors com la base per guiar totes les nostres actuacions:

•Aconseguir la màxima satisfacció i fidelització dels nostres clients.
•Complir els requisits dels nostres clients i la legislació aplicable (qualitat, medi ambient i prevenció laboral).
•Garantir un assessorament tècnic continuat als nostres clients.
•Assegurar el comportament ètic i socialment responsable en totes les nostres actuacions.
•Impulsar el procés d’innovació en totes les nostres activitats.
•Adoptar la millora contínua com a filosofia del nostre equip.
•Fomentar la formació, reciclatge, sensibilització i motivació dels nostres col·laboradors.
•Preservar la confidencialitat de la informació i dades dels nostres clients.
•Promoure la participació interna mitjançant el treball en equip i l’aportació de suggeriments.
•Preservar els recursos naturals i minimitzar la generació de residus.

Calendari

Jun
29
Thu
9:00 ISO 9001:2015 Sistema de gestió ... @ INGECAL
ISO 9001:2015 Sistema de gestió ... @ INGECAL
Jun 29 @ 9:00 – 18:00
Aportar els conceptes bàsics per implantar un sistema de gestió de la qualitat d’acord amb la norma ISO 9001:2015 i capacitar-los per aplicar-la, tant a l’àmbit industrial com als serveis, amb una orientació a la[...]
Jul
4
Tue
9:00 Auditors interns de qualitat de ... @ INGECAL
Auditors interns de qualitat de ... @ INGECAL
Jul 4 @ 9:00 – 18:00
Aportar als participants els conceptes bàsics per auditar un sistema de gestió de la qualitat d’acord amb la norma ISO 13485:2016 i capacitar-los per desenvolupar auditories internes segons els requisits aplicables als productes sanitaris. auditors-interns-de-qualitat-de-producte-sanitari-iso-13485-2016
Jul
6
Thu
9:00 Auditors interns de qualitat ISO... @ INGECAL
Auditors interns de qualitat ISO... @ INGECAL
Jul 6 @ 9:00 – 18:00
Aportar als participants els coneixements necessaris per desenvolupar auditories internes d’un sistema de gestió de la qualitat segons els requisits de la norma ISO 9001:2015 i tenint en compte els requisits de la norma de[...]
Jul
18
Tue
9:00 Com millorar la gestió del temps @ INGECAL
Com millorar la gestió del temps @ INGECAL
Jul 18 @ 9:00 – 14:00
Aportar als participants els coneixements, eines i tècniques necessàries per a una millor gestió del temps. com-millorar-la-gestio-del-temps

View Calendar

. Inscripció Formació

Documentació Formació

Eines Ingecal

Formació on-line

Webs d'Ingecal

Darreres entrades

Log In

Si us plau, registri's.