INGECAL renova el seu compromís amb el programa ACOR2DS voluntaris

Posted Publicat per ingecal a Medi Ambient, Novetats, RS a Ingecal     Comments Comments Off

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha publicat l’informe 2015 amb les dades de reducció de gasos d’efecte hivernacle d’ INGECAL.

Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció d’emissions de GEH

El 2015, hem disminuït les emissions de l’abast 1 (emissions del cotxe de flota de l’empresa) i abast 3 ( emissions dels viatges del nostre personal, el consum elèctric a les instal·lacions dels nostres clients i en els domicilis del personal, el consum de gas
natural i la gestió de residus).

Pel que fa a l’abast 2 (emissions del consum d’electricitat) encara que hem reduït el consum no hem pogut disminuir les emissions degut al mix elèctric més alt que en 2014.

Remarcar la potenciació de l’ús del transport ferroviari en front del cotxe i l’avió i la reducció d’emissions derivada de la gestió de residus per una millor segregació de la fracció plàstic.

Per a més informació: Informe Acords voluntaris 2015

 

Calendari

Jun
29
Thu
9:00 ISO 9001:2015 Sistema de gestió ... @ INGECAL
ISO 9001:2015 Sistema de gestió ... @ INGECAL
Jun 29 @ 9:00 – 18:00
Aportar els conceptes bàsics per implantar un sistema de gestió de la qualitat d’acord amb la norma ISO 9001:2015 i capacitar-los per aplicar-la, tant a l’àmbit industrial com als serveis, amb una orientació a la[...]
Jul
4
Tue
9:00 Auditors interns de qualitat de ... @ INGECAL
Auditors interns de qualitat de ... @ INGECAL
Jul 4 @ 9:00 – 18:00
Aportar als participants els conceptes bàsics per auditar un sistema de gestió de la qualitat d’acord amb la norma ISO 13485:2016 i capacitar-los per desenvolupar auditories internes segons els requisits aplicables als productes sanitaris. auditors-interns-de-qualitat-de-producte-sanitari-iso-13485-2016
Jul
6
Thu
9:00 Auditors interns de qualitat ISO... @ INGECAL
Auditors interns de qualitat ISO... @ INGECAL
Jul 6 @ 9:00 – 18:00
Aportar als participants els coneixements necessaris per desenvolupar auditories internes d’un sistema de gestió de la qualitat segons els requisits de la norma ISO 9001:2015 i tenint en compte els requisits de la norma de[...]
Jul
18
Tue
9:00 Com millorar la gestió del temps @ INGECAL
Com millorar la gestió del temps @ INGECAL
Jul 18 @ 9:00 – 14:00
Aportar als participants els coneixements, eines i tècniques necessàries per a una millor gestió del temps. com-millorar-la-gestio-del-temps

View Calendar

. Inscripció Formació

Documentació Formació

Eines Ingecal

Formació on-line

Webs d'Ingecal

Darreres entrades

Log In

Si us plau, registri's.